გაციება და იმუნიტეტი
1295
11695
9995
5495
8245
2964